Tasarım Odaklı Düşünme

Müşteriler veya çalışanlar için tasarımın asıl önemi; karar alma, problem çözme ve değer yaratma faaliyetlerine bütüncül bir yaklaşım getirmesinden gelmektedir. Buradan hareketle hedef kitle ile empati kurulması, gözlem yapılması ve sonucunda yaratıcı çözümün bulunması bu yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Hedef kitleyi anlama ile başlayan süreçte çözümün tarifine kadar uzanan döngüsel bir yinelemeli tekrarlı süreç ile ilerlenmektedir. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımımız 5 adımdan oluşmaktadır;

  • Empati Kur - Hedef kitleyi anlama, kitle üstüne araştırma yapma
  • Çözümle - Elde edilen araştırma sonuçlarından anlam/içgörü çıkarma
  • Fikir Üret - İçgörülerden tasarım fikirleri üretme
  • Tasarla - Üretilen fikirlerden prototip çıkarma
  • Test Et - Oluşturulan prototipleri test etme

Her adımda optimum araçlarla uygun çözümler bulunmakta hedef kitlenin acı noktalarını ortadan kaldırmak için süreçler, sistemler yeniden tasarlanmaktadır.