Kantitatif Araştırmalar

Birçok hedef kitle için farklı araştırma türünün online veya offline yollarla uygulanması ile gerçekleştirilen araştırmalarla gerçek dönüşümü hedefleyen şirketlerin bilgi ihtiyacını karşılamak amaçlanmaktadır. Kantitatif araştırmalar ile, Kalitatif araştırmalarda elde edilen hipotezlerin test edilmesi veya gerçek verilerle (olgusal) araştırma sonuçlarından elde edilen algısal verileri bir arada değerlendirerek zengin ve bütünsel veriye dayalı içgörüler sağlanmaktadır.

Soru formuna özel hazırlanan yazılımlar aracığıyla CAWI (online), CAPI (yüz yüze), CATI (telefonla) gibi birçok farklı yöntemle toplanan veriler, istatistiksel tekniklerle analiz edilmekte ihtiyaca özel dashboardlar veya raporlamalarla teslim edilmektedir. Hem müşteri hem de çalışan araştırmalarında uzman bir ekip soru formu tasarımından içgörü sağlanmasına kadar tüm süreci planlamakta ve uygulamaktadır.