Deneyim ve Geliştirme

Çalışan Deneyimi Araştırmaları

Günümüz iş dünyasında farklı personalarda yer alan çalışanların ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılması ve deneyimlerinin iyileştirmesi son derece önem kazanmıştır. Çalışan Deneyimi ile performans, verimlilik ve bağlılık başta olmak üzere birçok kurum unsuruna dokunulmakta ve gelişmeler sağlanmaktadır.

AdisaPin olarak Adisa Danışmanlık çatısı altında yürütülen Çalışan Deneyimi projeleri veri toplama ve analiz aşamasında kalitatif ve kantitatif araştırma tasarımları ile destek oluyoruz. Bu çalışmalar kapsamında;

  • Farklı beklenti ve ihtiyaçlara göre çalışan profillerini (personaları) tanımlıyoruz,
  • Persona gruplarının deneyimlerini anlamak adına odak grup çalışmaları yapıyoruz,
  • Personaların empati ve çalışan deneyim haritalarını çıkarıyoruz,
  • Personaların günlük çalışma deneyimi, IK süreçlerine ilişkin değerlendirmelerine yönelik bulguları araştırmalarla topluyor ve gerçek verilerle birleştirerek analiz ediyor ve aksiyon önerilerini oluşturuyoruz.

Böylelikle, çalışan bağlılığı araştırması yapmanın ötesinde; çalışanların katılımına, tasarım odaklı düşünmeye ve çevik yönetime dayalı, modern insan yönetimi tekniklerini kurumunuza kazandırıyoruz.

 

Öğrenen Deneyimi Tasarımı

Çalışan yetkinlik tanımlarının sürekli güncellendiği bir dönemden geçiyor ve her gün yeni tanımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu derece dinamik bir ortamda hem bugünün hem de geleceğin yetkinliklerini çalışanlarımıza kazandırmak, onların teknik, mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek için eğitimlerimizin verimliliği oldukça önem taşıyor.

İnsan Odaklı Tasarım ilkelerinden hareketle çalışanlarınızın “öğrenen” olarak ihtiyaç ve beklentilerini ortaya çıkarıyor çevrimiçi ve çevrimdışı eğitimlerinizin etkinliğini artırmak için eğitim tasarımları yapıyoruz. Projelerimizin anlama aşamasında hem kalitatif hem de kantitatif tekniklerle ihtiyaç ve beklentileri ortaya çıkarıyor ve aksiyonlar geliştiriyoruz.

 

Sahanın Gücü ve Verimliliği Modeli

Saha ekipleri personalarının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda tasarlanmış olan bu yaklaşım ile ekiplerin motivasyonunu, verimliliklerini ve iş sonuçlarına katkılarını etkileyen unsurlar, özgün, konu odaklı bir model ile incelenip iyileştirme önerileri sunulmaktadır.

Sahanın Günü Diagnostik yaklaşımında 4 temel başlık altında 40 boyuta yönelik keşifler yapılmakta ve aksiyon öncelikler belirlenmektedir.

img-1.jpg

Temel Faktörler

img-2.jpg

İlişkisel Faktörler

img-3.jpg

Gelişim Faktörleri

img-4.jpg

Bütünleşme Faktörleri