Tahminleme

Tahminleme; geçmiş verileri, girdi (input) olarak kullanarak gelecekte ne olacağını öngörmek isteyen teknikler ailesidir. Şirketlerin bir sonraki hamlelerini planlamaları, bütçe oluşturmaları vb. durumları sağlayan bir bakış açısıdır. Yöneticiler, finans ekipleri, insan kaynakları ekipleri vb. fonksiyonlar; finansal planları, ihtiyaçları, lojistiği, kaynakları, personel giderleri vb. durumları tahmin etmek ve değerlendirmek için tahminleme çıktılarından faydalanmaktadırlar.

Tahmin edilecek verinin yapısına göre kullanılan tahminleme yöntemi de farklılık göstermektedir. Veri zaman değişkeni içeriyorsa zaman serisi analizlerini, bağımlı değişkenimiz süreli değer alıyorsa regresyon yöntemlerini ve bağımlı değişkenimiz kategorik değerler alıyorsa da sınıflandırma algoritmaları tercih edilebilmektedir.

Proje amaçlarına göre farklı kapsamlarda sonuçlar elde edilmektedir. Örneğin;

  • Bir fabrikadaki ham madde stoklarına ait zamansal veriyi kullanarak optimum stok ihtiyacını hesaplama,
  • Bir makinenin ne zaman arıza yapabileceğini öngörme,
  • Müşterinin bir sonraki harcamasını öngörme,
  • Çalışanlar için optimum maaş seviyesini belirleme,
  • Hangi çalışanın işten ayrılma niyeti olduğunu tahmin etmegibi birçok farklı hedef kitle/paydaş için çok farklı fonksiyonları kapsayabilecek analizler yapılabilmektedir.