Gülşen GÜNAY

Gülşen, Adisa Danışmanlık'da Pazar Araştırma Uzmanı olarak çalışmaktadır. Adisa’ya 2022 yılında katılmıştır.

Adisa’dan önce; akademik ve proje bazlı çalışmalarda danışmanlık, istatistiksel veri analizi ve raporlama süreçlerinde görev almıştır. 

Gülşen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun olmuştur, Biyoistatistik alanında yüksek lisans eğitimi devam etmektedir.

Uzmanlık alanları arasında; istatistiksel veri analizi, tıbbi verilerin analiz ve raporlanma süreçleri, ölçek geliştirme-geçerlik-güvenirlik çalışmaları, risk değerlendirme ve modelleme çalışmaları yer almaktadır.