Tercih, Bilinirlik ve İmaj

Kullanım ve Davranış Araştırmaları (U&A)

Markanızın/ürününüzün hitap ettiği pazarın dinamiklerini veya kategoriyi anlamak için hedef kitlenin yaşam tarzı, satın alma alışkanlıkları, kullanım alışkanlıkları, medya tüketimi, ürüne/markaya karşı tutumları, bariyerleri/motivasyonları gibi bir çok konuyu kapsamlı şekilde ele alan araştırmalardır. Pazar ve rekabeti çok yönlü olarak ele almaları açısından gerek pazara giriş aşamasında, gerek büyüme gerekse de ürün&marka genişletme amaçları ile kullanılmaktadırlar.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren markalar için, yüz yüze, telefonla veya online araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

 

Segmentasyon Araştırması

Segmentasyon araştırmalarında müşteriler; demografik, coğrafi, satın alma/kullanım davranışları gibi davranışsal veya tutumsal, değerler ve/veya yaşam tarzı gibi psiko-grafik özellikleri açısından birbirine benzeyen ve diğerlerinden ayrışan alt gruplara bölünmekte ve bu gruplar bazında alınacak aksiyonlar planlanmaktadır. Örneğin satın alma davranışları açısından kalite odaklılar, teknoloji odaklılar, fiyat/performans odaklılar gibi segmentler ortaya çıkabilmektedir.

Segmentasyona baz olabilecek farklı konulardaki geçerli ve güvenilir ölçeklerle toplanan veriler birbirleriyle ilişkilendirilmekte ve sonuçlar analiz edilerek iç görülere dönüştürülmektedir. Böylelikle hedef kitlelere yönelik iletişim, müşteri deneyimi süreçleri, değer önermesi gibi stratejik unsurlarda farklı yaklaşımlar geliştirilmekte bağlılık, kar gibi KPI’ler optimize edilmektedir.

 

Marka İmaj ve Algı Araştırmaları

Şirketlerin ürün ve hizmetlerinin tercihinde önemli bir unsur olan imaj ve algının müşteri nezdinde değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmalarda marka imajının ne olduğu, markanın güçlü ve gelişime açık yönleri, markanın algılanan kişiliği gibi konularda bilgi edinmek hedeflenmektedir. Ayrıca rakiplerle benzeyen ve farklılaşan rekabet unsurlarının incelenmesiyle pazardaki konumlamalar ortaya çıkmaktadır.

Çalışmadan elde edilen iç görüler doğru markalaşma stratejileri, reklam ve pazarlama stratejileri, marka vaatleri alanları başta olmak üzere marka nezdinde öncelikli çalışılması gereken alanların ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır.