İnsan Kaynakları Analitiği

İnsan Kaynakları Analitiği

Günümüz İnsan Kaynakları dünyasının yükselen değeri olarak IK Analitiği birçok kurumun gündemine hızla gelmekte ve kendine uygulama alanı bulmaktadır. Özetle; IK Analitiği, ağırlıklı olarak çalışan verilerinden hareketle IK sorunlarına çözüm bulmak ve organizasyona değer katmak amacıyla gelecek tahmini odaklı veri analizi yöntemlerini uygulamaktır. Bu tanımdan hareketle IK Analitiği istatistiksel yöntemler ve makine öğrenmesi tekniklerinden hareketle analitik çözümler aramaktadır.

Daha iyi organizasyonel performans, rekabet avantajı, gerçek stratejik lider olarak IK fonksiyonun tanınması ve IK yatırımlarına öncelik vermek bu yöntemlerin temel olarak sağladığı faydalar arasındadır.

Geniş bir kullanım alanına sahip tekniklerle IK’nın her fonksiyonu için farklı proje tasarımları yapılmaktadır. Örneğin;

  • İşten ayrılmayı etkileyen faktörleri bulma, bir çalışanın işten ayrılma olasılığını tahmin etme böylelikle şirketin olası risklerini öngörme
  • İşe alımı etkileyen faktörleri ortaya çıkarma ve doğru işe alım kararları verebilme
  • Bir adayın şirketteki pozisyonlarla uygunluğunu tahmin etme ve doğru rotasyon ve yedeklemeleri planlama
  • Hangi eğitim türü ve içeriği çalışanların etkin performans göstermesine katkı sağladığını ortaya çıkarma
  • Çalışan segmentlerinin ortaya çıkarılmasıyla segment beklenti ve ihtiyaçlarını tanımlama
  • Norm kadro sayısını belirleme ile verimliliği artırma
  • Çalışan Bağlılığını etkileyen unsurları ve önemlerini bulma gibi birçok farklı uygulama yapılabilemektedir.