Kalitatif Araştırmalar

Kalitatif araştırmalar, incelenen konu hakkında derinlemesine bilgi elde etmek, kök nedeni bulmak ya da bir konu hakkında araştırmacının önsezilerini test etmek amacıyla yapılır. Neden ve nasıl sorularına cevap arayan bu araştırmalar duygu, düşünce, davranış, motivasyon ve geçmiş davranış gibi doğrudan ölçülemeyen verileri toplamaya odaklanmaktadır.  Cevaplayıcı ile daha uzun ve daha esnek bir ilişkinin kurulması araştırmacının daha derin bir bakış açısı kazanmasına destek olmaktadır.

Çalışmanın amacı ve hedef kitlenin özelliklerine göre birebir görüşmeler, grup toplantıları, masabaşı çalışmalar veya gözlem yapma yöntemleri kalitatif araştırmaları gerçekleştirmek için tercih edilmektedir. Kullanılan temel yöntemler şu şekildedir;

  • Çalıştaylar/Workshoplar
  • Derinlemesine 1:1 Görüşmeler
  • Odak Gruplar
  • Gözlem
  • Masabaşı Çalışmalar
  • Deneyimleme/Eşlikli Çalışmalar

Kalitatif araştırmalar; stratejinin derinleştirilmesi ve hedef kitle/konuya daha yakın olmanın sağladığı gerçek içgörüleri almayı hedeflemesi ile günümüz iş dünyasının vazgeçilmez veri toplama unsurları arasında yerini korumaktadır.