Fiyat Araştırmaları

Fiyat Araştırmaları

Fiyatlandırma araştırmaları; ürün için ödenebilir en uygun fiyatların belirlenmesini amaçlamaktadır. Van Westendorp's Fiyat Hassasiyeti, Gabor–Granger Yöntemi gibi farklı teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Şirketlerin optimum satış fiyatını belirlemesiyle gelirlerini ve pazar paylarını arttırmalarına da yardımcı olmaktadır.