GELİŞİM FELSEFEMİZ 

  • Gelişim faaliyetlerimizi, modern öğrenme tasarımı ilkeleri doğrultusunda tasarlarız. 
  • Gelişimi bir eğitme faaliyeti olarak değil bir gelişim rehberliği olarak algılarız.
  • Gelişim faaliyetlerimizde 'insanı ve evrensel değerleri' temel alırız.
  • Gelişime bir süreç olarak bakar, bu süreç boyunca katılımcılara rehberlik ederiz.  
  • Gelişim etkinliklerimizi uygun içerik, yöntem ve dinamizmimizle gerçekleştiririz.

DÖNÜŞÜM FELSEFEMİZ

  • Sıçramalı kazanımlar elde etmek için uygulama aşaması dahil müşterilerimizle kader birliği içinde çalışırız.
  • Bilimin ve iş yaşamının gerçeklerinin izinde, doğru bildiğini savunur ve her zaman kurumun rekabet edebilirliği doğrultusunda çalışırız.
  • Değişimi sürdürülebilir kılmak için dönüşüm ile gelişim faaliyetlerini doğru kıvamda birbiriyle uyumlu bir şekilde planlar, yaşama geçiririz. 

 

İLKELERİMİZ

SONUÇ ALMA:

Müşterilerimizin/İş ortaklarımızın gerçek ihtiyaçlarına odaklanarak, mevcut şartlarını da göz önünden bulundurarak sonuç almaya en uygun çözüm önerisini birlikte yaşama geçirmek.

FARKLI BAKIŞ AÇILARI:

Hizmetlerimizi uygulamanın içinden gelen, farklı bakış açılarına sahip, konusunda yetkin uzmanları aracılığıyla sunmak.

BİLGİ PAYLAŞIMI:

Hizmetlerimizi sunarken müşterilerimizin konuyu öğrenmesini, benimsemesini ve kendi bünyesinde yaşama geçirebilmesini sağlamaya çalışarak,uygulamanın her aşamasında bilgilerimizi müşterilerimizle paylaşmak.

VERİMLİLİK:

Hizmetlerimizi sunarken; yararlanabileceğimiz tüm kaynakları en verimli biçimde kullanmak.

SÜREKLİ GELİŞİM:

Kuruluşların hızla değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; dünyadaki gelişmeleri sürekli izleyerek, sınırsız öğrenme azmiyle kendimizi geliştirmek.

GİZLİLİK:

Müşterilerimizle ilişkilerimizde karşılıklı güven ve gizlilik ilkesini gözetmek.